Historia

Kakelugnen är en gammal och välbeprövad värmekälla

Välbeprövad teknik

Kakelugnen är en gammal välbeprövad värmekälla. Dess höga effektivitet gör att den fortfarande idag rankas i toppen som en av de bästa och mest effektiva värmekällorna. Kakelugnens 5-kanaliga röksystem utvecklades redan på 1700-talet. Jämfört med andra värmesystem vi den tidpunkten var verkningsgraden hela 85%.

Hög verkningsgrad
Verkningsgraden ansågs som revolutionerande på 1700-talet och står sig mycket väl vid en jämförelse även idag.
Idag räknar vi ut att en kakelugn ger en effekt på mellan 4 - 6 k Wh. Skillnaden i effekt är helt beroende på ugnens storlek.

Åtgången av ved är mycket liten med kakelugn

Lite vedåtgång

På den tiden då kakelugnen var husets enda värmekälla användes de dagligen under den kallare säsongen. Kakelugnens historia är väldokumenterand och visar att åtgången av ved är mycket liten.

Under en säsong gick det åt 3 - 4 kubik lövved, vilket motsvarar en liten vedkorg per dag.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå